top of page

​Vize projektu

Vizí našeho projektu je vytvořit a provozovat lesní školku, která bude inspirována principy alternativních přístupů lesních, Montessori a Waldorfských pedagogik.

Lesní školku bychom chtěly založit a dále společně budovat s funkční komunitou rodičů, kteří mají zájem poskytnout svým dětem kvalitní vzdělávání a blízký kontakt s přírodou a to v kolektivu dalších dětí. Chtějí, aby se respektovalo a jemně pracovalo se senzitivním obdobím dětí a současně, aby se rozvíjely přirozenou cestou ke svému nejlepšímu já.

 

Školka nabídne řešení i pro případy povinné předškolní docházky, kdy rodiče své dítě přihlásí do rejstříkové školky, kde je ale vedeno v režimu domácího vzdělávání.

Na co klademe důraz

Program dětí ve školce bude obohacen o vaření či přípravu jídla na ohni, angličtinu vedenou formou přirozené komunikace v anglickém jazyce, rytmické nebo jiné hudební možnosti, apod.

Základem tedy pro nás je:

  • Milující zájem a přijetí každého dítěte.

  • Dítětem iniciovaná a řízená hra (volná hra), ke které má dostatek jednoduchého materiálu. Volná hra je z našeho pohledu nejdůležitější „program“ či aktivita malého dítěte. Dá se říci, že je doslova prací malého dítěte a umožňuje mu zažívat a pochopit svět a život.

  • Uvědomění, že malé dítě se učí skrze nápodobu, skrze různorodé smyslové zkušenosti a skrze pohyb. Přirozeností dítěte je objevovat své životní a sociální prostředí, které by mělo nabídnout hranice, strukturu a ochranu, ale zároveň i příležitost setkat se s výzvami a rizikem.

  • Zaměření se na skutečné, reálné zkušenosti namísto umělých, virtuálních, podporuje dítě k budování zdravého vztahu se světem.

  • Umělecké činnosti jako vyprávění, hudba, malování, rytmické hry nebo modelování jsou nezastupitelné při pěstování zdravého rozvoje představivosti a tvořivosti.

  • Smysluplné praktické činnosti jako vaření, pečení, zahradničení, řemeslo a péče o domácnost poskytují příležitosti k rozvoji postupně se rodících lidských schopností. Je kladen důraz na životní proces, nikoli na učební výsledky.

  • Předvídatelný rytmus dne, týdne a roku poskytuje bezpečí, dává pochopit vzájemné souvztažnosti a celistvost života. Slavnosti a svátky jsou slaveny podle kulturního a zeměpisného kontextu.

  • Důraz bude kladen i na spolupráci a komunikaci mezi dětmi, ale také budování zdravých sociálních vazeb s rodiči i mezigeneračně.

  • Také vnímáme jako důležité, aby dítě cítilo odpovědnost, která ho podpoří v samostatnosti. Dítě by se mělo posouvat, tedy růst a neustrnout na místě.

  • V neposlední řadě chceme u dětí trénovat emoční inteligenci, která je v životě často důležitější než ta klasická.

bottom of page